Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu

Paweł Madejski

Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu

33,60 zł

2557

 

[…] monografia to znakomity przykład antropologicznie i kulturologicznie zorientowanej postawy badawczej. Zaryzykuje stwierdzenie, że unikalnej w polskim środowisku starożytniczym. Zwraca uwagę znakomite opanowanie warsztatu badacza antyku oraz – co nadal zbyt rzadkie wśród polskich historyków zajmujących się światem Greków i Rzymian – bardzo dobra orientacja we współczesnych paradygmatach naukowych i prądach intelektualnych. Paweł Madejski z godną podziwu zręcznością porusza się pomiędzy tradycyjnym warsztatem badawczym a inspiracjami współczesną humanistyką. Uważam, że praca Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu stanie się ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym nie tylko ze względu na oryginalność podjętego tematu, ale na wspomniana wyżej umiejętność skorzystania ze współczesnych prądów humanistycznych.

Z recenzji dr hab. Andrzeja Gillmeistra, prof. UZ

UMCS
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-09-18

ISBN: 978-83-227-9123-3

Liczba stron: 300

Format: 14.7x21.0

Cena katalogowa: 33,60 zł

Cena pakietu

73,50 zł

4757

Cena pakietu

73,50 zł

4951

Cena pakietu

88,50 zł

5851

Cena pakietu

88,50 zł

5851

Cena pakietu

73,50 zł

4951

Cena pakietu

83,50 zł

5551