Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego

Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej, Mosionek-Schweda Magdalena

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego

46,00 zł

3442

 

Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospo­darczego wymagają, bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także między nimi. Właściwe przestrzeganie tych re­lacji sprzyja utrzymaniu równowagi ekonomiczno-finansowej podmiotu, natomiast najmniejsze zakłócenie płynności finansowej jest dostrzegane przez je­go otoczenie i wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Treści zawarte w niniejszej książce nie wyczerpują wszystkich kwestii związanych z płynnością finansową. Temat ten jest bowiem niezwykle szeroki, przez co doczekał się wielu publikacji, w których autorzy skupiają się na wybranych aspektach płynności finansowej. Niniejsze opracowanie dedykowa­ne jest przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym pomiarowi i ocenie płynności finansowej.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-755-6989-6

Liczba stron: 160

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 46,00 zł