Pomarańczowa rewolucja w biznesie Jak jeden wybitny zespół może dokonać przeobrażenia całej organizacji

Gostick Adrian, Elton Chester

Pomarańczowa rewolucja w biznesie Jak jeden wybitny zespół może dokonać przeobrażenia całej organizacji

 

Przełomowy sukces osiąga się dzięki samonapędzającym się zespołom!
Adrian Gostick oraz Chester Elton, bestsellerowi autorzy i znani konsultanci specjalizujący się w dziedzinie przywództwa, napisali przełomowy poradnik na temat tworzenia wysoce efektywnych zespołów.
Badania wskazują, że zaledwie 20 procent zespołów choćby zbliża się do pełnego wykorzystywania własnego potencjału.
W jaki sposób twój zespół może znaleźć się w tym gronie?

Na podstawie przełomowych danych zgromadzonych przez Best Companies Group podczas wywiadów z udziałem 350 tysięcy osób, a także na podstawie niezwykłych analiz wyjątkowych zespołów funkcjonujących w wiodących firmach, takich jak Zappos.com, Pepsi Beverages Company czy Madison Square Garden, autorzy zidentyfikowali kluczowe cechy charakterystyczne dla członków przełomowych zespołów. Wskazali również zestaw zasad obowiązujących w wybitnych zespołach – zasad kształtujących kulturę pozytywnej pracy zespołowej i umożliwiających osiąganie nadzwyczajnych rezultatów.

Odwołując się do licznych, konkretnych historii zaczerpniętych ze zgromadzonych materiałów, autorzy objaśniają szczegółowo, w jaki sposób funkcjonują badane przez nich wybitne zespoły. Wskazują przy tym, że menedżer może doprowadzić do przeobrażenia swojego zespołu w grupę wybitnych pracowników, zabiegając o:
• Większą precyzję w wyznaczaniu celów
• Większe zaufanie wśród członków zespołu
• Bardziej otwarty i szczery dialog
• Większe poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu
• Wyrażanie adekwatnego uznania dla wkładu wnoszonego przez poszczególnych członków zespołu
Niezwykłe historie o funkcjonowaniu tych zespołów stanowią prosty, ale przemawiający do wyobraźni opis kroków, które należy podjąć, aby wprowadzić swój zespół na poziom przełomowych osiągnięć, aby rozpalić w nim pasję i wizję niezbędną do przeprowadzenia pomarańczowej rewolucji.

MT Biznes
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-774-6120-4

Liczba stron: 276

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 49,90 zł

Tłumaczenie: Magda Witkowska