Polskość w Australii  o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach

Ewa Lipińska

Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach

 

Polskość w Australii to praca poświęcona zagadnieniom związanym z adaptacją osiedleńców w nowym środowisku na przykładzie Polaków zamieszkałych w Australii oraz problemom odnoszącym się do ich tożsamości, implikującym stosunek do kultury rodzimej, w której główne miejsce zajmuje język odziedziczony. Książka zawiera rozdziały dotyczące m.in. australijskiej polityki edukacyjnej w stosunku do imigrantów oraz polskiego szkolnictwa etnicznego ze szczególnym uwzględnieniem bilingwizmu dzieci i jego badaniem za pomocą specjalnie opracowanego testu.

„Książka Ewy Lipińskiej znajdzie wielu czytelników wśród badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Przedstawione w niej dane, teorie naukowe, analizy, wykresy, cytowane wypowiedzi użytkowników języka to inspirujący materiał dla socjologów, pedagogów, a także specjalistów zajmujących się polityką językową. Szczególnie zainteresowani będą z pewnością językoznawcy – glottodydaktycy i socjolingwiści podejmujący badania nad wielojęzycznością, językami odziedziczonymi itp. W monografii Ewy Lipińskiej znajdą oni przegląd definicji wielu ważnych pojęć i teorii oraz istotne wskazówki metodologiczne”.
Z recenzji dr hab. Grażyny Zarzyckiej, prof. UŁ

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-233-3506-1

Liczba stron: 192

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 39,90 zł