Polskie inwestycje bezpośrednie Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Buczkowski Bogdan, Kłysik-Uryszek Agnieszka, Kuna-Marszałek Anetta, Świerkocki Janusz

Polskie inwestycje bezpośrednie Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego

 

Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest stosunkowo nowym, ale dynamicznym zjawiskiem, które mocno wpływa na krajobraz polskiej gospodarki i konkurencyjności. Wzbudza też rosnące zainteresowanie praktyków (specjalistów od biznesu międzynarodowego), polityków i ekonomistów.
Wpisując się w nurt relatywnie nielicznych – jak dotąd – publikacji na temat aktywnej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, niniejsza książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej atutów można zaliczyć kompleksowe ujęcie tematu: zarówno solidną podbudowę teoretyczną, jak i analizę empiryczną w ujęciu ilościowym (na podstawie szczegółowych danych GUS) oraz jakościowym (badanie ankietowe determinant i efektów internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego). Publikacja może stać się interesującym przyczynkiem do dalszych badań polskich inwestycji bezpośrednich.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-796-9703-8

Liczba stron: 220

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 38,85 zł