Polska w wychowaniu harcerskim

Józef Sosnowski

Polska w wychowaniu harcerskim

25,00 zł

1744

 

PRZEDSŁOWIE


Zapomina się często, że harcerstwo jest nietylko systemem wychowawczym, ale i ruchem ideowym, związanym poprzez pierwsze kadry instruktorskie i czyny bojowe z całym ruchem niepodległościowym. Jako system wychowawczy stworzyło ono liczne środowiska samowychowania młodzieży, które wyciskają silne piętno na wychowaniu młodego pokolenia i niezwykle korzystnie oddziaływuje na przyśpieszenie przemian w tradycyjnych poglądach oraz instytucjach wychowawczych. Dzięki harcerstwu zagadnienie rozwoju i kształtowania charakteru coraz śmielej wysuwa się na czoło zadań wychowawczych nowej szkoły, która w tym celu zbliża się do życia, a nawet, przez liczne organizacje i prace, wiąże się z życiem realnem.

Reprint wydania z 1934 roku.

Impuls
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-785-0952-3

Liczba stron: 164

Format: 115x155mm

Cena katalogowa: 25,00 zł