Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Aniela Dylus

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

 

Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Perspektywa religijna zakłada natomiast istnienie pewnego styku religii i polityki. Takie założenie towarzyszy zebranym w książce refleksjom wokół aksjologicznych podstaw polityki, wynaturzeń jej struktur i postaw uprawiających ją podmiotów, pojawiających się w praktyce politycznej dylematów, kwestii gospodarczych i stosunku Kościoła do wspólnoty politycznej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-809-0054-7

Liczba stron: 503

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 48,00 zł