Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej

Anna Drab-Kurowska

Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej

60,00 zł

5756

 

Opracowanie jest oryginalną monografią naukową będącą efek­tem rzetelnych i wnikliwych studiów dobrze dobranej lite­ratury przedmiotu, jak też przeprowadzonych przez Autorkę, szeroko zakrojonych, badań empirycznych. (…) Wiele tez, ustaleń, stwierdzeń i wniosków należy uznać za odkrywcze i cenne dla polityki gospodarczej i polityki konkurencji. (…) Na uwagę zasługuje, różnorodny i dobrze dopasowany do realizacji celu rozprawy i weryfikacji hipotez, warsztat badawczy. (…) Wszystkie problemy badawcze, zostały przez Autorkę dokładnie zbadane i opisane, a hipotezy zweryfi­kowane. (…) Uzyskane wyniki mają, nie tylko, duże znacze­nie poznawcze dla polityki społeczno-gospodarczej, bowiem ukazują liczne dylematy dotyczące badanych obszarów, ale stanowią także istotne implikacje dla praktyki.

Z recenzji dr hab. Marii Michałowskiej prof. GWSH

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-797-2258-7

Liczba stron: 324

Cena katalogowa: 60,00 zł