Pół wieku millenium

Bartłomiej Noszczak

Pół wieku millenium

50,00 zł

3405

 

Uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński zainicjował w 1956 r. długofalowy i rozbudowany program przygotowań Polaków do jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski. Milenijny program Kościoła, choć miał przede wszystkim wymiar transcendentny – duchowy, nosił również znamiona politycznej kontestacji systemu komunistycznego. W celu ograniczenia zakresu i znaczenia obchodów Milenium ekipa Iww sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki przystąpiła w 1958 r. do szeroko zakrojonych działań o charakterze oficjalnym (najważniejszymi były obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego) i nieoficjalnym (podejmowanych np. przez tajną policję polityczną). Kulminacja tego zjawiska nastąpiła w roku jubileuszowym – 1966. Tom pokonferencyjny Pół wieku Milenium… obrazuje przywołane wydarzenia na wybranych przykładach w ramach mikro - i makro- studiów historycznych. Pretekstem do jego powstania była obchodzona w 2016 r. pięćdziesiąta rocznica obchodów wielkiego jubileuszu polskiego chrześcijaństwa.

IPN
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-09-21

Liczba stron: 1024

Format: 24.6x17.7

Cena katalogowa: 50,00 zł

Cena pakietu

89,90 zł

5605

Cena pakietu

89,90 zł

5799

Cena pakietu

104,90 zł

6699

Cena pakietu

104,90 zł

6699

Cena pakietu

89,90 zł

5799

Cena pakietu

99,90 zł

6399