Podstawowe pojęcia historii sztuki Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej

Wolfflin Heinrich

Podstawowe pojęcia historii sztuki Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej

 

Znaczenie wydanej w roku 1915 książki Heinricha Wölfflina porównać można jedynie do przełomu rewolucji Kopernikańskiej. Wniosła ona bowiem do warsztatu historyka sztuki cały szereg nowych narzędzi badawczych, takich jak analiza strukturalna i opisowa koncepcja metody historycznej, oraz dokonała błyskotliwego podziału na styl klasycystyczny i barokowy na podstawie pojęć odnoszących się do cech formalnych. Jednocześnie Wölfflin wykazał, że to właśnie forma, a nie treść – jak powszechnie sądzono – opisuje świat, w którym powstaje dzieło sztuki. Współcześnie dzieło niemieckiego badacza stanowi lekcję, jak wnikliwie odczytywać malarstwo, rzeźbę i architekturę.

Słowo/obraz/terytoria
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-745-3469-7

Liczba stron: 344

Format: 16.6x23.5

Cena katalogowa: 49,00 zł

Tłumaczenie: Hanulanka Danuta