Podmiotowość i utrata

Dobrosław Kot

Podmiotowość i utrata

Próba zmierzania się z doświadczeniem utraty bliskiej osoby

Książka ta jest próbą zmierzania się z doświadczeniem utraty bliskiej osoby i konsekwencjami, jakie owo przeżycie odciska w ludzkiej egzystencji. Podmiotowość i utrata stanowi z jednej strony fenomenologiczny opis doświadczenia utraty i jej konsekwencji, z drugiej zaś – to próba osadzenia opisywanej problematyki w szerszych kontekście badań nad ludzką podmiotowością. Tym samym projekt wpisuje się w tradycję filozofii człowieka, uprawianej przez ks. Józefa Tischnera. Analizy łączą tradycję fenomenologiczną i filozofię dialogu.

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-60911-04-4

Liczba stron: 324

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Cena katalogowa: 33,00 zł