Podatki 2016  Część 1

Podatki 2016 Część 1

 

Zmiany w:
podatku dochodowym od osób fizycznych,
podatku dochodowym od osób prawnych,
podatku od towarów i usług,
podatku akcyzowym oraz
zryczałtowanym podatku dochodowym


Opracowanie zawiera omówienie wszystkich najważniejszych zmian w przepisach podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zostały one wskazane, a większość z nich została gruntownie omówiona. Dzięki temu publikacja ta pozwoli Państwu szybko i bezboleśnie przyswoić sobie treść nowych przepisów, jak również okaże się pomocna przy ich stosowaniu w pierwszych miesiącach obowiązywania.


W opracowaniu m.in.:
Nowe zasady korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
Likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów
Zmiany w opodatkowaniu działalności rolniczej
Nowe zasady obliczania kwoty podatku naliczonego
Wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy
Uproszczenie zasad prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji
Objęcie opodatkowaniem odpłatnego częściowego zniesienia współwłasności
Zmiany w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
Wyłączenie obowiązku uzasadniania korygowanych deklaracji
Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
Nowe przepisy o pełnomocnictwach

Infor Biznes
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-653-6109-7

Liczba stron: 160

Format: 20.4x14.5

Cena katalogowa: 29,90 zł