Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej

Dorota Żołądź-Strzelczyk

Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej

 

Spis treści:

Wprowadzenie /9

Wykaz skrótów /19

Edukacja Lubomirskich w drugiej połowie XVI i XVII wieku /21

Dzieciństwo i młodzieńcze wojaże Jerzego Ossolińskiego /51

Mikołaj i Stanisław - synowie wojewody Jana Ostroroga /73

Niespełnione nadzieje hetmana - Jan Karol Chodkiewicz i jego syn Hieronim /87

Wskazówki wychowawcze dla Janusza Radziwiłła, syna Krzysztofa /99

Nauki Piotra Opalińskiego w świetle listów jego ojca Krzysztofa do brata Łukasza /117

Wychowanie młodzieży szlacheckiej w kręgu wielkopolskich dysydentów w XVIII wieku - na przykładzie Potworowskich, Bronikowskich i Ziemięckich /139

"Przystojna edukacja zacnych paniąt" - pod opieką Stefana Terleckiego /157

Uwagi Feliksa Czackiego dla dzieci /171

"Życzę sobie, aby to jedno dziecię z familii naszej zostające mogło mieć przyzwoite wychowanie". Zabiegi Józefa Mniszcha o odpowiednią edukację syna /185

Bibliografia /201

Indeks osób /217

Wykaz ilustracji /227

Zusammenfassung /233

Chronicon
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-947-6348-0

Liczba stron: 263

Format: 15.8x24.0

Cena katalogowa: 51,50 zł