Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza

Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza

2853

 

Zbiór artykułów dotyczy dyskutowanego w polskiej archeologii zagadnienia początków inhumacji na ziemiach polskich, które są postrzegane jako świadectwo przyjęcia chrześcijaństwa. Dyskusja koncentruje się na próbie określenia, w którym momencie naszych dziejów rozpoczyna się stosowanie szkieletowego obrządku pogrzebowego: czy już po chrzcie Mieszka I w 966 r., w II poł. X w. czy też dopiero za jego następcy Bolesława Chrobrego w XI w. Ma to kluczowe znaczenie dla datowania początków rodzimego chrześcijaństwa i średniowiecznych cmentarzy szkieletowych oraz postępów chrystianizacji ziem polskich.

******

The Beginnings of the Skeletal Rite in Poland in the Early Middle Ages

The collection of articles explores the issue of the beginnings of inhumation in Poland perceived as a testimony to the adoption of Christianity. The discussion focuses on determining at whichmoment in our history the use of skeletal funeral rite begins: around 966, after the baptism of Mieszko I, in the second half of the 10 th century, or during the times of Mieszko’s successor, Bolesław Chrobry in the 11 th century? This is crucial for dating the beginnings of Christianity in Poland, the medieval skeletal cemeteries and the progress of Christianization of Polish lands.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-235-6035-7

Liczba stron: 164

Format: 210x297mm

Cena detaliczna: 39,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem