Pismo tekst literatura Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europe

Majewski Paweł

Pismo tekst literatura Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europe

7.3

(3 oceny) wspólnie z

42,00

 

Respektując przyjęty podział historii starożytnej Grecji na okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny, [autor] w każdym z nich skupia uwagę na wybranych przypadkach, które jego zdaniem najwyraziściej, a niekiedy w sposób skrajny, reprezentują proces „upiśmienniania” społeczeństwa greckiego.
Autor ze swobodą posługuje się ustaleniami i narzędziami filologii klasycznej, historii kultury, teorii mediów kulturowych, antropologii, filozofi i i literaturoznawstwa, respektując miary i wagi każdej dyscypliny, ale jednocześnie z równą swobodą przekraczając dzielące je granice. [...] stawia sobie zadanie zbadania procesu wykształcania się kluczowych narzędzi poznawczych zachodniej kultury intelektualnej z perspektywy finalnego etapu tego procesu, etapu zaawansowanej piśmienności. [...] jednym z [...] owoców jest daleko idąca rewizja obrazu osiągnięć kulturowych Greków i ich przesłanek tkwiących w złożonym procesie rozwoju starożytnej piśmienności.
Z recenzji Grzegorza Godlewskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-235-1152-6

EAN: 9788323511526

Liczba stron: 354

Format: 13.3x20.4

Cena detaliczna: 42,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem