Pierwsze stulecie Jagiellonów

Wojciech Fałkowski

Pierwsze stulecie Jagiellonów

7.0

(1 ocena) wspólnie z

63,00 zł

3234

 

Wojciech Fałkowski (ur. 1952 r.) – badacz średniowiecznej historii Polski i historii powszechnej, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich pracach zajmuje się m.in. dziejami Europy karolińskiej oraz czasami Jagiellonów. Autor m.in. monografii Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (Warszawa 1992), Potestas regia. Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X wieku (Warszawa 1999) oraz Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego (Warszawa 2011). W latach 1993-2001 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu UNESCO, od 1994 r. redaktor naczelny rocznika „Quaestiones Medii Aevi Novae”, od 2000 r. do 2002 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Mediewistów Polskich, w latach 2001-2012 przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, członek rady naukowej światowego programu UNESCO „Memory of the World” (1997 – 2001), następnie (2001-2005) przewodniczący Komitetu Nominacji tego programu.

Niniejszy zbiór studiów Prof. Wojciecha Fałkowskiego zawiera prace najbardziej reprezentatywne dla nurtu prowadzonych przez Autora badań nad dynastią Jagiellonów.

Avalon
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-773-0271-2

Liczba stron: 350

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 63,00 zł

Cena pakietu

102,90 zł

5434

Cena pakietu

117,90 zł

6528

Cena pakietu

117,90 zł

6528

Cena pakietu

102,90 zł

5628

Cena pakietu

112,90 zł

6228