Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Kogut-Jaworska Magdalena, Smalec Agnieszka

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

49,00 zł

3612

 

Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa przez dostarczanie odpowiednich dóbr i usług. Samorządy działają w pewnym określonym otoczeniu i ich aktywność powinny cechować otwartość oraz elastyczność, co umożliwia lepsze zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań wielu grup nabywców. Administracja samorządowa wchodzi bowiem w liczne interakcje ze środowiskiem, w którym funkcjonuje. Należy zatem wytworzyć skuteczne mechanizmy umożliwiające m.in. społeczną partycypację. System komunikacji samorządu wymaga wieloaspektowego podejścia ze względu na zróżnicowane potrzeby odbiorców i zaplanowane cele.

edu-Libri
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-656-4857-0

Liczba stron: 120

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 49,00 zł

Cena pakietu

83,90 zł

5706

Cena pakietu

88,90 zł

6006