Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie

Marek Brzeziński

Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie

 

Konkurencja produktów światowych oraz skracanie cyklu ich życia skłania przedsiębiorstwa do wprowadzania produkcji nowych wyrobów. Szanse zajęcia właściwej pozycji na rynku producentów mają przedsiębiorstwa, które przygotują swoje zdolności wytwórcze do potrzeb zmieniających się warunków. Niezbędna w takich przedsięwzięciach techniczno-organizacyjnych jest wiedza zaprezentowana w książce w zakresie: - teoretycznych podstaw organizacji produkcji, - modelowania i projektowania organizacji produkcji w konwencjonalnych i nowoczesnych systemach produkcyjnych, - organizacji wdrażania nowej produkcji. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka, Zarządzanie oraz dla kierunków technicznych na politechnikach i uniwersytetach przyrodniczych. Przydatny będzie również dla praktyków przemysłowych, tj. ekspertów firm konsultingowych oraz działów organizacji produkcji i kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach. Zarówno jedna, jak i druga grupa czytelników otrzymuje zbiór niezbędnej wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w procesach produkcyjnych w skomplikowanym świecie funkcjonowania przedsiębiorstw teraźniejszości i przyszłości.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1994-7

Liczba stron: 290

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 60,00 zł