Określoność / nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

Anna Kawecka

Określoność / nieokreśloność w rozwoju języka bułgarskiego i serbskiego

 

Niniejsza publikacja poświęcona jest diachronicznemu ujęciu kategorii w opisach dwóch języków południowosłowiańskich: bułgarskiego i serbskiego. Chociaż języki te są do siebie zbliżone pod względne genealogicznym (oba wywodzą się z języka prasłowiańskiego), na drodze rozwoju historycznego wykształciły szereg cech różnicujących. Z punktu widzenia badanej kategorii najważniejszą różnicą pomiędzy nimi jest wykształcenie przez system języka bułgarskiego postpozycyjnego morfemu rodzajnikowego, którego nie ma w języku serbskim.

Piktor
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-606-0455-7

Liczba stron: 208

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 27,30 zł