Ogród Sztuk Maska

Ogród Sztuk Maska

39,90 zł

3735

 

Fenomen maski, nacechowany niezwykłym bogactwem znaczeń, funkcji i form kulturowych, wpisuje się w wielogłosowy dyskurs różnych nauk i metodologii. Projekt „Ogród Sztuk. Maska”, zorganizowany w 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, osadził taką polifoniczną refleksję badawczą nad maską w trzech kontekstach problemowych: rytuału, teatru i literatury. W trzech częściach książki odpowiadających tej problematyce mieści się zarówno plan konferencyjnej sekwencji projektu, jak też wystąpienia badaczy zaproszonych do cyklu wykładów „Maski w kulturach świata”.

Projekt dopełniła wystawa ponad 100 masek etnicznych z prywatnych kolekcji. Książka zawiera częściową dokumentację fotograficzną tej wystawy oraz zapis dyskusji, która poprzedziła jej otwarcie. Wersja cyfrowa wystawy „Maski w kulturach świata”, prezentujące artefakty pokazane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz sukcesywnie uzupełniana o nowe obiekty, jest dostępna pod adresem maska.ug.edu.pl.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-786-5575-6

Liczba stron: 392

Format: 165x220mm

Cena katalogowa: 39,90 zł

Cena pakietu

84,80 zł

6429

Cena pakietu

79,80 zł

6129

Cena pakietu

84,80 zł

6429

Cena pakietu

84,80 zł

6429