Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego Perspektywa przedsiębiorstwa

Błach Joanna, Gorczyńska Maria, Mitręga-Niestrój Krystyna

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego Perspektywa przedsiębiorstwa

55,00 zł

4392

 

Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska.
W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono:
- przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym,
- analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego,
- kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki.
Druga część pracy, podejmująca problem z perspektywy mikroekonomicznej, prezentuje:
- propozycję modelowych kierunków analizy transmisji kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa,
- analizę symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego z uwzględnieniem podstawowych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa,
- możliwości zastosowania analizy wskaźnikowej w ocenie wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych zgodnie z zaproponowanym modelem analitycznym.
Ze względu na swoje walory książka stanowi cenne źródło informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla:
- naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego oraz zajmujących się oceną sytuacji podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu,
- menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawirowań na rynkach finansowych,
- studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką kryzysów finansowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-755-6004-6

Liczba stron: 244

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 55,00 zł