Objawienia Maryjne w świecie współczesnym

Robert Pannet

Objawienia Maryjne w świecie współczesnym

 

Czy wiary w objawianie się istot niebieskich nie należałoby przypisać archaicznej już dziś naiwności religijnej?
Czy wszystkie fałszywe objawienia nie dyskredytują tych, które uznane są za prawdziwe?
Jaką rolę w przypadku zjawisk zwanych nadprzyrodzonymi odgrywają czynniki naturalne?
Czy nie powinniśmy zapomnieć już o religii, w której Bóg i aniołowie zachowują się jak ludzie?

Książka ta, stawiając sobie za cel wyjaśnienie powyższych pytań, ukazuje współczesne objawienia z następującej perspektywy:
- w ich wymiarze ludzkim, przedstawionym w oparciu o osiągnięcia nauk społecznych,
- w wymiarze "nadludzkim", osiągalnym dla "nauki o sprawach Bożych", czyli dla teologii.

WAM
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2012-03-12

ISBN: 978-83-731-8960-7

Liczba stron: 180

Format: 125x195mm

Cena katalogowa: 19,50 zł

Tłumaczenie: Alina Liduchowska