O Norwidzie komparatystycznie

Magdalena Siwiec

O Norwidzie komparatystycznie

39,90 zł

3492

 

Celem książki O Norwidzie kpmparatystycznie. jest ukazanie twórczości, zarówno literackiej, jak i plastycznej, polskiego poety - uznawanego za „zjawisko osobne" w naszej kulturze — w ujęciu komparatystycznym. Taka perspektywa ma z jednej strony wyeksponować niepowtarzalność, swoistość jego dzieła, z drugiej zaś — jego przynależność do ówczesnych światowych tendencji ideowych i estetycznych. Badacze, norwidolodzy i komparatyści, analizując wypowiedzi pisarza, wskazują możliwe nawiązania Norwida do tych tendencji, a także sposób, w jaki podejmuje on twórczy dialog z tradycją, wypracowując własny model kultury.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-233-4523-7

Liczba stron: 470

Format: 150x235mm

Cena katalogowa: 39,90 zł