O dramacie Tom 2 Od Hugo do Witkiewicza

Eleonora Udalska

O dramacie Tom 2 Od Hugo do Witkiewicza

80,00 zł

7403

 

Niniejszy tom O dramacie, z podtytułem Od Hugo do Witkiewicza, opracowany
w pierwszej wersji równolegle z tomem O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego (PWN, 1989, wyd. drugie, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001), ma te same co on cele i zasady edytorskie. Prezentuje teorie dramatu powstałe w różnych krajach europejskich w wiekach XIX i XX.
(...)
W XIX i XX stuleciu, podobnie jak w wiekach poprzednich, dramatem zajmowali się nadal współcześni filozofowie i dramatopisarze, uczeni oraz krytycy. Z różnych punktów widzenia formułowali poglądy dotyczące istoty sztuki dramatycznej i poszukiwali dróg do określenia jej funkcji społecznej, narodowej i artystycznej. Rozważania te wniosły cenne spostrzeżenia oraz uwagi o dramacie, nie zawsze jednak tworzyły jednolite jego teorie.
/Ze Wstępu/

Spis treści
Przedmowa do drugiego wydania
Nota edytorska
R o z d z i a ł I
NIEMCY I AUSTRIA
Wstęp 25
August Wilhelm Schlegel
O dialogu dramatycznym
O dramatyczności i teatralności
Ludwig Tieck
Traktowanie cudowności przez Szekspira
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
O tragedii
(...)
ANGLIA I IRLANDIA
Wstęp
Samuel Taylor Coleridge
Dramat grecki
Rozwoj dramatu
Ogolnie o dramacie i gustach publiczności
O cechach dramatow Szekspira
William Hazlitt
O komedii nowoczesnej
George Meredith
Pojęcie komedii i rola komizmu
Oscar Wilde
Przedmowa do „Portretu Doriana Gray’a”
(...)
FRANCJA
Wstęp
Madame de Staël
O literaturze rozpatrywanej w związkach z instytucjami społecznymi
O Niemczech
Benjamin Constant
Kilka refleksji o tragedii Wallenstein i o teatrze niemieckim
Stendhal
Racine i Szekspir
Victor Hugo
Przedmowa do dramatu Cromwell
Przedmowa do „Marii Tudor”
(...)
WŁOCHY
Wstęp
Ermes Visconti
Dialog o jedności miejsca i czasu w dramacie
Alessandro Manzoni
List do Pana C... O jedności czasu i miejsca w tragedii
Luigi Capuana
Paolo Ferrari
Achille Torelli
(...)
HISZPANIA
Wstęp
Mariano José de Larra
Dwa słowa
O przekładach
Manuel Tamayo y Baus
Prawda jako źrodło piękna w literaturze dramatycznej
Benito Pérez Galdós
Wstęp do „Skazanych”
Wstęp do „Duszy i życia”
Jacinto Benavente
Tworzywo dzieła dramatycznego

Śląsk
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-716-4941-7

Liczba stron: 798

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 80,00 zł