Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 1 Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony Liceum i technikum

Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam

Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 1 Podręcznik Część 1 Zakres podstawowy i rozszerzony Liceum i technikum

36,90 zł

3367

 

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka dla klasy 1 został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym. Duży nacisk położono na interdyscyplinarność – przy okazji mówienia o literaturze omawiane są też inne teksty kultury (malarstwo, rzeźba, film, teatr).

Całość wzbogacają bloki pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę (przewodniki po autorach, lekturach, zjawiskach literackich i kulturowych, treściach z nauki o języku), a także działy „Umiem więcej” zawierające praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia poszczególnych form wypowiedzi (interpretacja, rozprawka, wypowiedź ustna itp.) oraz przykładowe zadania wraz z realizacjami.

Podręcznik wieloletni. Dostosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.

WSiP
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-021-4684-8

Liczba stron: 408

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 36,90 zł