Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu Organizacje konteksty procesy zarządzania

Glinka Beata, Kostera Monika

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu Organizacje konteksty procesy zarządzania

89,00 zł

7810

 

Autorzy podręcznika prezentują w nim wybrane istotne kierunki i tendencje w naukach o organizacji i zarządzaniu, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

Głównymi obszarami tematycznymi publikacji są:
- współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem,
- różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy,
- społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja,
- współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka,
- badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje.
Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je studia przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii i ułatwiają ich zrozumienie. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć, a zakończony jest pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.

Wolters Kluwer
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-809-2098-9

Liczba stron: 672

Format: 16.7x23.8

Cena katalogowa: 89,00 zł