Nowe 4P marketingu ludzie, procesy, programy, dokonania

Dryl Tomasz, Kęprowska Urszula

Nowe 4P marketingu ludzie, procesy, programy, dokonania

8445

 

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Stwierdzenie to wydawało się nie dotyczyć stworzonej przez McCarthiego ponad pół wieku temu koncepcji narzędzi marketingu mix 4P. Zakres poszczególnych instrumentów, ich liczba oraz sposób realizacji przypisywanych im funkcji ewoluowały w czasie. Niezmiennie jednak produkt, cena, dystrybucja i promocja stanowiły dla przedsiębiorstw fundament wdrażania orientacji marketingowej.

Potrzeba aktualizacji dotychczasowego ujęcia koncepcji marketingu mix jest naturalną konsekwencją ewolucji, jaka dokonała się w ostatnich dekadach na świecie. Dynamiczne i jednocześnie bardzo znaczące zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym, a także ich wpływ na środowisko, konsumentów i społeczeństwo ogółem nie mogły zostać zignorowane przez świat biznesu. Znalazły one wyraz w zmianie paradygmatu współczesnego marketingu, koncentracji na holistycznej naturze działań opartych na szerokim ujęciu kompleksowej kompozycji instrumentów marketingowych, obejmującej ludzi, procesy, programy i dokonania.

Koncepcja stworzona przez niezaprzeczalne autorytety, Ph. Kotlera i K.L. Kellera, nie jest zapewne ostateczną propozycją systematyzacji narzędzi marketingu mix. Niezależnie jednak od jej trwałości w praktyce i na kartach publikacji naukowych warto poświęcić jej swoją uwagę i zgłębić możliwości, jakie oferuje tak szerokie podejście do marketingu mix.

Rozważania podjęte w niniejszej książce stanowią wstęp i, autorzy mają nadzieję, inspirację, do dalszych, pogłębionych dociekań na temat nowej koncepcji marketingu mix. Są efektem doświadczeń wielu lat pracy ze studentami, obserwacji współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej zarówno z perspektywy naukowców, dydaktyków, jak i współtworzących ją praktyków marketingu i zarządzania.

CeDeWu
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-810-2563-8

Liczba stron: 340

Format: 165x235mm

Cena detaliczna: 120,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem