Nietzsche

Martin Heidegger

Nietzsche

 

Na lata trzydzieste i czterdzieste przypada szczególne zainteresowanie się Heideggera metafizyką Nietzschego. W tym czasie wygłasza na uniwersytecie we Fryburgu cykl wykładów. Ich tekst z dodaniem notatek, konspektów i uzupełnień, opublikowany w dwutomowym zbiorze Nietzsche, stanowi jedną z najważniejszych prac w dorobku autora Bycia i czasu. Nie jest to praca czysto interpretacyjna. Heidegger podejmuje dyskusję z poglądami "ostatniego metafizyka", poddaje radykalnej krytyce europejskie myślenie od Platona do Nietzschego. Pojawiają się tu także nowe hasła-problemy, np. "kres metafizyki", "dzieje nihilizmu", "krytyka myślenia wedle wartości", "przezwyciężenie metafizyki", "krytyka techniki", istotne dla rozwoju myśli późniejszej, zwłaszcza post-modernistycznej.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa twarda z obwolutą

Wydanie: pierwsze

ISBN: 8301130040

Liczba stron: 530

Format: 130x190mm

Cena katalogowa: 34,00 zł

Tłumaczenie: Gniazdowski Andrzej, Graczyk Piotr, Rymkiewicz Wawrzyniec, Werner Mateusz, Wodziński Cezary