Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych

Joanna Bogołębska

Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych

 

Wychodząc z założenia, że zewnętrzna równowaga płatnicza jest tylko jednym z celów polityki gospodarczej kraju, a nierównowagę płatnicza generują i utrwalają przepływy kapitałowe, stany długotrwałej (strukturalnej) globalnej nierównowagi płatniczej należy uznać za naturalne zjawisko w integrującej się gospodarce światowej. Z punktu widzenia stabilności międzynarodowego systemu walutowego narastające nierównowagi mogą jednakże stanowić, poprzez odzwierciedlenie różnorodnych zniekształceń, zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania gospodarki globalnej, a nawet stawać się czynnikiem kryzysogennym.
Głównym celem pracy jest zatem identyfikacja takich zniekształceń zarówno w gospodarkach narodowych, jak i w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego, które mogą stanowić czynnik destabilizujący dla gospodarki globalnej. Uznając, że akumulacja rezerw walutowych stanowi przykład takiego zniekształcenia, analiza współzależności polityki akumulacyjnej i nierównowag globalnych oraz wpływ tej współzależności na stabilność msw stanowi cel zasadniczy pracy.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-752-5931-5

Liczba stron: 482

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 67,20 zł