Nierówności ekonomiczne

Jasiński Leszek Jerzy

Nierówności ekonomiczne

3224

 

Dążenie do równości jest nieustającym, szlachetnym i nierealnym marzeniem
ludzkości. Dyskusje na ten temat były i są żywe w rożnych krajach
i środowiskach. Na początku XXI wieku jest ich chyba więcej niż w stuleciu
poprzednim. Nierówności urosły do jednego z kluczowych wyzwań współczesności.
Chociaż ich nasilenie ocenia się jako duże, uważa się, że poprawa
sytuacji znajduje się w zasięgu ręki. Mało jest konkretnych pomysłów, co zrobić,
by uporać się z tym problemem. Przeważa demonstrowanie niezadowolenia
z tego powodu.

Książka autorstwa prof. L.J. Jasińskiego pt. „Nierówności ekonomiczne. Przyczyny i przezwyciężanie” składa się z 12 rozdziałów, w których:
• Omówiono rodzaje nierówności – dochodowe i majątkowe, realne i odczuwalne.
• Zaprezentowano wybrane teorie i stanowiska wyjaśniające przyczyny powstawania nierówności.
• Dokonano analizy obrazu geograficznego i statystycznego zróżnicowania ekonomicznego – wielkie miasta, regiony, kraje, wybrane grupy społeczne (podmioty indywidualne: menedżerowie, właściciele kapitału i pracownicy, oraz podmioty zbiorowe, głównie firmy).
• Przedstawiono działania związane z przezwyciężaniem nierównościom ze względów ideowych, pragmatycznych oraz wyzwania XXI w.

Key Text
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-649-2826-0

Liczba stron: 228

Cena detaliczna: 52,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem