Na jednym froncie Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939 - 1945

Jiri Friedl

Na jednym froncie Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939 - 1945

49,60 zł

3773

 

Jiří Friedl (ur. 1976), pracownik naukowy Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (oddział w Brnie) oraz wykładowca na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Zajmuje się głównie dziejami Polski w XX wieku, w tym szczególnie zagadnieniem stosunków polsko-czeskich i polsko-czechosłowackich oraz polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, czemu poświęcił szereg artykułów opublikowanych w Czechach i w Polsce. Jest autorem następujących prac: Příběh generála Lukase (Přerov 2002), Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády za druhé světové války (Praha 2005), a także obszernego opracowania pt. Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1945–1949, które ukazało się w książce Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945–1949 (Praha 2008). Ponadto wydał zbiór polskich dyplomatycznych szyfrogramów dotyczących Zaolzia (Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 1945–1949, Czeski Cieszyn 2007), a obecnie przygotowuje do druku edycję dokumentów o polityce państwa czechosłowackiego wobec Polaków na Zaolziu w latach 1945–1949 oraz książkę o stosunkach polsko-czeskich na Zaolziu w tym samym okresie.

Scholar
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-738-3519-1

Liczba stron: 451

Format: 150x215mm

Cena katalogowa: 49,60 zł

Tłumaczenie: Grzegorz Gąsior

Cena pakietu

89,50 zł

5973

Cena pakietu

89,50 zł

6167

Cena pakietu

104,50 zł

7067

Cena pakietu

104,50 zł

7067

Cena pakietu

89,50 zł

6167

Cena pakietu

99,50 zł

6767