Muzyka w okolicznościach lirycznych Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku

Iwona Puchalska

Muzyka w okolicznościach lirycznych Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku

30,00 zł

2097

 

„Okoliczności liryczne” muzyki, o których mowa w książce, to okoliczności
jej odbioru przez szczególną grupę słuchających, jaką stanowią
poeci. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się więc wiersze,
które przedstawiają rozmaite sytuacje obcowania ze sztuką dźwięków:
teksty, w których sytuacja liryczna jest tożsama z sytuacją muzyczną lub
też przez nią warunkowana.
Praca opiera się na założeniu, że utwory poetyckie, niezależnie od
typowego dla nich subiektywnego charakteru, rejestrują pewne fenomeny
w sposób porównywalny, a nawet dający się usystematyzować.
Proponowana w ramach książki współobecność ujęć literaturoznawczego
i muzykologicznego ma na celu stworzenie jak najpełniejszego obrazu
kulturowego zaplecza literackich świadectw odbioru muzyki, jako
że poetyckie zapisy słuchania, z jednej strony stanowiąc osobny temat
w badaniach literaturoznawczych, z drugiej formują specyficzny segment
wiedzy o muzyce i o jej funkcjonowaniu we współczesnej kulturze.

Księgarnia Akademicka
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-763-8886-1

Liczba stron: 306

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 30,00 zł