Muzyka i my O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

Muzyka i my O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka

42,00 zł

3587

 

Muzyka towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów, w różnych okolicznościach, tak codziennych, jak i szczególnych, wyjątkowych. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzbogaciła się wiedza psychologiczna na temat wpływu, jaki może wywierać muzyka na różne aspekty funkcjonowania człowieka, np. pamięć, nastrój, intencje zakupowe, percepcję upływu czasu. Książka nie jest podręcznikiem psychologii muzyki ani pełną monografią z tego zakresu, ma ona charakter popularno-naukowy. Stanowi rzetelne i poparte danymi naukowymi zestawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wybranych przejawów wpływu muzyki na funkcjonowanie człowieka.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1563-5

Liczba stron: 232

Format: 15.8x23.0

Cena katalogowa: 42,00 zł