Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

Aneta Michalak

Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

 

W publikacji dokonano przeglądu sposobów szacowania ksztu kapitału własnego i obcego, wskazując ograniczenia i mozliwości stosowania poszczególnych metod w branżach specyficznych, do jakich nalezy górnictwo. Takie branże wymagają nowego podejścia i stworzenia nowych rozwiązań. Zaproponowane przez Autorkę modele kalkulacji kosztu kapitału stwarzają możliwość efektywnego zarządzania kapitałem i kotem kapitału w górnictwie. Wykorzystanie zaproponowanych modeli pozwoli na bardziej realne spojrzenie na zagadnienie finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiebiorstw górniczych. Nowe rozwiązania w tym zakresie znajda równiez zastosowanie w wycenie wartości przedsiębiorstw górniczych, planowaniu struktury kapitału i innych okolicznościach.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0806-4

Liczba stron: 344

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 60,00 zł