Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Witkowski Zbigniew, Szewczyk Michał, Serowaniec Maciej

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Monografia dotyczy bardzo interesującego zagadnienia, które w coraz większym stopniu będzie znajdowało się w centrum uwagi rozmaitych dziedzin nauki, w tym również prawa konstytucyjnego. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, mogą wpłynąć na rewizję regulacji normatywnych dotyczących sił zbrojnych. Zakorzenienie w konstytucji kwestii związanych z armią, bezpieczeństwem państwa, stanami nadzwyczajnymi sprawia, że prawo konstytucyjne z uwagą będzie obserwować i poddawać analizie tę problematykę. Prezentowana monografia wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-231-4048-1

Liczba stron: 158

Format: 20.9x14.5

Cena katalogowa: 36,00 zł