Miscellanea Aegyptiaca

Hieronim Kaczmarek

Miscellanea Aegyptiaca

42,00 zł

3356

 

Starożytny Egipt od antyku jest przedmiotem zainteresowania licznych badaczy. Rozbudził je w Europie Herodot, uznawany za ojca historii. Do tradycji weszło wiele stwierdzeń autorów antycznych dotyczących tej cywilizacji, chociaż z per­spektywy dzisiejszego stanu wiedzy niemających żadnych racjonalnych pod­staw. Intensywne prace wykopaliskowe prowadzone na licznych stanowiskach późnopredynastycznych i wczesnodynastycznych w Górnym i Dolnym Egipcie, a przede wszystkim publikacje sprawozdań z wykopalisk zmieniły nasz pogląd na temat powstania zjednoczonego państwa. Nowych informacji dostarczają też ukazujące się opracowania znalezisk z innych epok dziejów Egiptu.

Mimo tego, że rozwój badań nad tą starożytną cywilizacją przynosi wciąż nowe informacje i zmienia dotychczasowe poglądy, to wiele stwierdzeń starożyt­nych pisarzy nadal trwa w świadomości potocznej. Niektórymi z tych „skamie­lin” zajmuję się w szkicach zawartych w tym tomie.

Ze wstępu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2019-01-24

ISBN: 978-83-797-2227-3

Liczba stron: 156

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł

Cena pakietu

81,90 zł

5556

Cena pakietu

81,90 zł

5750

Cena pakietu

96,90 zł

6650

Cena pakietu

96,90 zł

6650

Cena pakietu

81,90 zł

5750

Cena pakietu

91,90 zł

6350