Między rusofobią a rusofilią Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Między rusofobią a rusofilią Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

 

Publikacja jest zbiorem tekstów badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, omawiających wielorakie ujęcia tematu Rosji i Rosjan w literaturze polskiej. Przedmiotem rozpoznań stają się między innymi: zagadnienie swojskości i obcości, heterostereotypy oraz autostereotypy, bariery, granice, miejsca wspólne w relacjach polsko-rosyjskich. Autorzy prac poddają analizie Rosję fantazmatyczną, mityczną, będącą zbiorem skonwencjonalizowanych toposów i przedstawień, manifestujących się w literaturze polskiej, ale analizują również takie ujęcia tematyki rosyjskiej, które wykraczają poza stereotyp.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-786-5336-3

Liczba stron: 426

Format: 16.7x23.7

Cena katalogowa: 39,90 zł