Michel Foucault Ku historycznej ontologii nas samych

Urszula Zbrzeźniak

Michel Foucault Ku historycznej ontologii nas samych

28,35 zł

2156

 

Problem podmiotu to chyba jedna z najważniejszych kwestii pojawiających się w myśli Foucaulta – filozofa, który znany jest jako autor „śmierci człowieka”. Choć w swojej najgłośniejszej książce wyraził wątpliwość co do trwałości owego wytworu współczesnej episteme, to dalsze jego prace dowodzą, iż człowiek nadal pozostaje wielkim pytaniem, a także wyzwaniem dla filozofii.
W kolejnych, tym razem genealogicznych, dziełach Foucault starał się odtworzyć wszystkie zdarzenia, które przyczyniły się do powstania współczesnego sposobu rozumienia człowieka. Rozważania poświęcone kulturze antycznej – ostatni przedmiot badań Foucaulta – stanowią pewną przeciwwagę dla genealogii człowieka, ale czy świadczą o dokonaniu się swoistego zwrotu w poglądach tego myśliciela? To jedno z pytań, na które prezentowana książka usiłuje odpowiedzieć. Jest próbą podsumowania poglądów Foucaulta na temat podmiotu. Jej celem stało się nie tylko pokazanie kierunku rozwoju myśli francuskiego filozofa, lecz także podjęcie dyskusji z pewnymi interpretacyjnymi kliszami, które we wczesnym Foucaulcie każą widzieć mordercę człowieka, a w późnym nawróconego humanistę. 
dr Urszula Zbrzeźniak jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajmuje się współczesną myślą francuską.

Scholar
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-738-3451-4

Liczba stron: 207

Format: 145x210mm

Cena katalogowa: 28,35 zł