Mentoring Teoria, praktyka, studia przypadków

Mentoring Teoria, praktyka, studia przypadków

59,00 zł

4815

 

Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak:

- współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu,
- różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu,
- zadania i kompetencje mentora oraz najważniejsze aspekty jego pracy,
- wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu",
- korzyści z programów mentoringowych dla podopiecznych, mentorów i organizacji.
Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczą wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów.

Wolters Kluwer
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-264-3256-9

Liczba stron: 204

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 59,00 zł