Matematyka 1 Podręcznik zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Matematyka 1 Podręcznik zakres rozszerzony Szkoła ponadpodstawowa

43,80 zł

3817

 

Podręcznik jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę w nowych, 4-letnich liceach i 5-letnich technikach. Jest zgodny z podstawą programową, która będzie obowiązywać w tych szkołach od września 2019 r.

Autorzy omówili w nim m.in.: zbiory liczbowe, wyrażenia algebraiczne, funkcje i jej własności, funkcję liniową, układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, podstawowe własności wybranych funkcji, pojęcia wstępne geometrii płaskiej, własności trójkątów oraz zagadnienia dotyczące trygonometrii kąta wypukłego.

Rozdziały są podzielone na tematy odpowiadające jednej, dwóm lub trzem jednostkom lekcyjnym. Każdy temat kończą zadania sprawdzające zrozumienie omawianych zagadnień, a każdy rozdział jest zakończony serią zadań zamkniętych i otwartych. Klarowny układ treści, precyzja i prostota języka oraz ukierunkowanie na egzamin maturalny to ważne cechy tego podręcznika.

Pazdro
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-759-4172-2

Liczba stron: 436

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 43,80 zł