Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Gregor Bogdan, Kalińska-Kula Magdalena

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

44,90 zł

3930

 

Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzani u organizacją. Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać sprawny system pozyskiwania informacji i przekształcania ich w wiedzę. Funkcję wspierającą procesy zarządcze w organizacji pełni m.in. Market Intelligence - praktyczny program działań, umożliwiający skuteczne pozyskiwanie informacji o rynku i jego uczestnikach.
Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autorzy, opierając się na studiach literaturowych oraz wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, wyjaśniają istotę i określają rolę Market Intelligence w generowaniu użytecznej wiedzy na potrzeby wsparcia decyzji menedżerskich we współczesnych organizacjach.
Książka jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się zarządzaniem wiedzą oraz nowymi technologiami, a także do przedstawicieli praktyki gospodarczej. Może być również wykorzystywana w dydaktyce, na różnych poziomach studiów, w ramach przybliżania problematyki dotyczącej zarządzania wiedzą, badań rynkowych i marketingowych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-814-2465-3

Liczba stron: 152

Cena katalogowa: 44,90 zł

Cena pakietu

79,80 zł

6024

Cena pakietu

84,80 zł

6324