Lwowska ekspozytura wywiadu Działalność ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939

Krzysztof Danielewicz

Lwowska ekspozytura wywiadu Działalność ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939

 

Opracowanie podejmuje mało znane aspekty funkcjonowania polskiego wywiadu w kierunku wschodnim w okresie międzywojennym. Dość dobrze zostały już zbadane elementy organizacyjne wywiadu organizowanego przez Referat „Wschód” Oddziału II Sztabu Głównego WP, a także częściowo przez Szefostwo Wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza. Ekspozytura nr 5 we Lwowie rzadko pojawiała się dotychczas w publikacjach traktujących o wywiadzie przeciwko ZSRR.

Fragment z recenzji
prof. dr. hab. Andrzeja Pepłońskiego

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-0160-4

Liczba stron: 414

Format: 160x220mm

Cena katalogowa: 46,20 zł