Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji

Ilona Biernacka-Ligięza

Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji

 

Celem książki jest "pokazanie, jaką rolę pełni w dzisiejszym systemie komunikowania społecznego lokalna prasa, jaka jest jej obecność w kształtowaniu tożsamości lokalnej oraz w jaki sposób lokalne media mogą wpływać na >>oswojenie<< globalizacji, rozumiane jako zmniejszenie, ograniczenie negatywnych jej skutków". Autorka konsekwentnie realizując tenże cel, wykazała, iż prasa lokalna w Norwegii jest istotnym elementem utrzymania lokalnej tożsamości, jest spoiwem społeczności lokalnych w warunkach oddziaływań globalizacujnych.
Przedstawiony problem wnosi wiele nowego do dotychczasowej naszej wiedzy o systemie medialnym Norwegii. Jednak ma także znaczenie szersze, bowiem analizuje aktualne trendy w komunikowaniu masowym.

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4136-5

Liczba stron: 486

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 31,50 zł