Liryka wśród aktów mowy Próba aplikacji językoznawczych teorii pragmatycznych do analizy tekstu lirycznego

Adam Kalbarczyk

Liryka wśród aktów mowy Próba aplikacji językoznawczych teorii pragmatycznych do analizy tekstu lirycznego

 

Bogactwo form literackich jest kłopotem badaczy literatury, którzy muszą się z nim zmierzyć: rozpoznawać, opisywać, klasyfikować, czyli dokonać naukowego uporządkowania. Genologia jest tym działem literaturoznawstwa, który od dawna sprawia wiele trudności badaczom. Adam Kalbarczyk podejmuje naukową próbę zmierzenia się z genologią, ściślej - z rodzajem i subrodzajem liryki. Tworzy koncepcję liryki i gatunków lirycznych, przedstawia jasne i precyzyjne egzemplifikacje oraz, zasadnie odrzucając tezę o śmierci gatunków, buduje nowatorską ich koncepcję, a na koniec daje opracowaną przez siebie pragmatykę postępowania analitycznego z tekstem.

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4291-1

Liczba stron: 268

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 35,70 zł