Leksykon kadrowego Zawiera wzory pism i umów

Rafał Styczyński

Leksykon kadrowego Zawiera wzory pism i umów

60,00 zł

5247

 

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia:

- zatrudnianie cudzoziemców
- zatrudnianie młodocianych
- świadectwa pracy
- urlopy wypoczynkowe
- wynagrodzenia
- rozwiązanie umów o pracę
- czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika
oraz przychody pracownika, w tym m. in.:
- przychody ze stosunku pracy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- nieodpłatne świadczenia
- oddelegowania pracowników
- koszty pracownicze oraz świadczenia na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS

Siódme wydanie dotyczy stanu prawnego na dzień 1 maja 2016 r.

Difin
Oprawa miękka

Wydanie: siu

ISBN: 978-83-808-5180-1

Liczba stron: 298

Format: 23.0x15.8

Cena katalogowa: 60,00 zł