Latitudes 1 podręcznik z płytą CD

Merieux Regine, Loiseau Yves

Latitudes 1 podręcznik z płytą CD

 

Numer dopuszczenia MEN 187/1/2009

Kurs języka francuskiego przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Jego zawartość jest zgodna z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, część I odpowiada poziomowi A1/A2, część II – poziomowi A2/B1.

Kurs w sposób naturalny prowadzi ucznia do opanowania narzędzi komunikacji i realizacji różnych zadań w języku francuskim.

Nabywanie umiejętności idzie w parze ze zdobywaniem wiadomości sociokulturowych odnoszących się do Francji
i krajów francuskojęzycznych.

Liczne propozycje oceniania: samoocenianie, przygotowanie do egzaminu DELF, ocenianie sumujące

Didier
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-22-780-6249-2

Liczba stron: 192

Format: 210x285mm

Cena katalogowa: 93,90 zł