Łąka duchowa Napisana przez Jana Moschusa

Łąka duchowa Napisana przez Jana Moschusa

42,00 zł

3044

 

Spis treści:

Rozdział 1. Żywot ojca świętego Jana. O jaskini Sapsas /11

Rozdział 2. O ojcu, który we własnej jaskini karmił lwa /12

Rozdział 3. Żywot księdza Conona w klasztorze Penthucus /13

Rozdział 4. Twarz przeora Leo ncja /13

Rozdział 5. Opowieść przeora Polychroniusza o trzech mnichach /14

Rozdział 6. Inna opowieść tego przeora /14

Rozdział 7. Życie i śmierć pewnego ojca, który nigdy nie chciał zostać przeorem w klasztorze Na Wieży /15

Rozdział 8. Żywot przeora Myrogenesa, cierpiącego na puchlinę wodną /15

Rozdział 9. O cudownej miłości pewnego ojca świętego /16

Rozdział 10. Żywot eremity Barnaby /16

Rozdział 11. Żywot przeora Agiodulusa /17

Rozdział 12. Powiedzenie przeora Olimpiusza /18

Rozdział 13. Żywot eremity Marka /18

Rozdział 14. O pewnym bracie, kuszonym przez ducha nieuczciwości i chorującym na trąd /18

Rozdział 15. O cudzie przeora Conona /19

Rozdział 16. Opowieść przeora Mikołaja o sobie i towarzyszach /19

Rozdział 17. Żywot ojca Maknusa /20

Rozdział 18. Żywot innego ojca z klasztoru Laura, który spał z lwami /20

Rozdział 19. Opowieść przeora Eliasza o sobie /21

Rozdział 20. Nawrócenie się żołnierza z powodu zaistniałego cudu /22

Rozdział 21. Śmierć anachorety i jego mordercy /22

Rozdział 22. O innym ojcu, który też nazywał się Conon /23

Rozdział 23. Żywot mnicha Teodulusa /23

Rozdział 24. Żywot ojca mieszkającego w celi w Cuzibie /23

Rozdział 25. O bracie z klasztoru Cuziba, o świętych słowach przemienienia i o klasztornej farze /24

Rozdział 26. Żywot brata Teofanesa, o jego cudownej twarzy /25

Rozdział 27. Życie pewnego kapłana z Mardandos /26

Rozdział 28. O cudownym dziele Juliana Słupnika /27

Rozdział 29. Cud, który wydarzył się przy Najświętszym Sakramencie Ołtarza/28

Rozdział 30. Żywot mnicha Izydora z Malty. O innym cudzie Najświętszego Sakramentu Ołtarza /28

Rozdział 31. Nawrócenie i żywot jawnogrzesznicy Marii /29

Rozdział 32. Nawrócenie i żywot aktora Babilasa oraz jego grzesznic Comety i Nikosy /30

Rozdział 33. Żywot świętego biskupa Teodota /31

Rozdział 34. Żywot błogosławionego patriarchy Aleksandra z Jerozolimy /32

Rozdział 35. Żywot arcybiskupa Eliasza z Jerozolimy i o patriarsze Flavianusie z Antiochii /32

Rozdział 36. Żywot patriarchy Efrema z Antiochii i o tym, jak nawrócił stojącego na słupie serwiańskiego mnicha /33

Rozdział 37. Żywot biskupa, który potajemnie opuścił siedzibę i w przebraniu służył budowniczym w Jerozolimie /34

Rozdział 38. Śmierć bezbożnego cesarza Anastazego /35

Rozdział 39. Żywot pewnego mnicha w klasztorze przeora Seweriana i jak wiejska dziewczyna ustrzegła go mądrze od grzechu /36

Rozdział 40. Żywot przeora Cosmasa Eunucha /37

Rozdział 41. Żywot przeora Pawła z Nazarbus /39

Rozdział 42. Żywot sługi Bożego Anaxonoma /40

Rozdział 43. Okropna śmierć arcybiskupa Thaleleusza z Tessaloniki /41

Rozdział 44. Żywot ojca przebywającego w mieście Antinous; o modlitwie za umarłych /42

Rozdział 45. Żywot mnicha zamkniętego na Górze Oliwnej; o czci wizerunku Najświętszej Matki Boga, Maryi /42

Rozdział 46. Cudowne widzenie przeora z Laura Calamon; o obu księgach Nestoriusza /43

Rozdział 47. Cud Matki Boskiej dokonany przeciwko aktorowi Gajanusowi, który obraził ją w teatrze/45

Rozdział 48. Jak Matka Boska nawróciła Cosmianę, żonę patrycjusza Germanusa /45

Rozdział 49. Cudowna wizja mówiąca księciu Palestyny, aby odrzucił herezję i nawrócił się na wiarę katolicką /46

Rozdział 50. Wizja i opowieść przeora Jerzego /47

Henryk Pietruszczak
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-650-6133-1

Liczba stron: 200

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 42,00 zł