Kultura ziemi kłodzkiej Tradycje i współczesność

Kultura ziemi kłodzkiej Tradycje i współczesność

 

Jak przystało na region w Europie Środkowej, ziemia kłodzka istniała i istnieje realnie, determinowana geografią lub decyzjami politycznymi, a zarazem jest tworem wyobraźni, opisywanym w wielu tekstach i językach. Badanie kultury tego obszaru wymaga zatem podejścia historycznego, skupionego na dziejach narodów i grup społecznych oraz historii ich sztuki, duchowości, obyczaju i przemysłu, jak również użycia perspektyw właściwych dla krajoznawstwa, kulturoznawstwa, wiedzy o literaturze, teologii i komparatystyki. Historii politycznej musi towarzyszyć historia przestrzeni, geografii – antropologia miejsca, opisowi wspólnoty lokalnej – obraz jej stosunków z metropoliami, a ujęciu regionalistycznemu – analiza zjawisk transgranicznych.
Tom uwzględniając, różne punkty widzenia, przedstawia historię, dziedzictwo i życie kulturalne tego regionu.

Atut
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-797-7203-2

Liczba stron: 596

Format: 155x225mm

Cena katalogowa: 60,00 zł