Kultura Studia teoretyczne i metodologiczne

Stanisław Pietraszko

Kultura Studia teoretyczne i metodologiczne

 

... Tom otwiera wydany w 1992 zbiór STUDIA O KULTURZE pomyślany i przygotowany przez Profesora Pietraszko jako podstawowy wykład głównych założeń kulturoznawstwa.
W części drugiej zamieszczone zostały artykuły i rozprawy dotyczące różnych obszarów rzeczywistości kulturalnej rozpatrywanej ze specyficznej, opracowanej przez Pietraszkę perspektywy kulturoznawczej...

Ze Wstępu.

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-607-3273-1

Liczba stron: 416

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 70,00 zł