Księga Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej

Księga Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej

 

SPIS TREŚCI

Wojciech Brojer Żydowski ród kontestacji.
Kalonimidzi w Nadrenii do końca
XII wieku 9
Zbign iew Dalewski Pokuta Bolesława Chrobrego 73
Maja Gąssowska Naganny występek czy zbrodnia?
Prawo lubeckie a tradycja Kościoła
Wschodniego wobec tzw. praktyk
niezgodnych z naturą. Casus
z 1494 roku 103
Antoni Grabowski Sprawiedliwość rękami diabła 117
Robert Kasperski O legio mesaburiorum i innych
grupach wojowników uwag kilka 137
Halina Manikowska Eine erschreckliche Sache m it den
Juden. Piotr Eschenloer o udziale
Jana Kapistrana w procesie i kaźni
Żydów we Wrocławiu
w 1453 roku 161
Roman Michałowski Wizja Kingi, księżnej krakowskiej.
Przyczynek do historii świętych
rodzin w średniowieczu 201
Piotr Okniński Tomasza Paryskiego „Pochwała
Krakowa” (ok. 1415) 217
Anna Pomierny- Wąsińska Tommaso Davizzi - abakista
i mierniczy czternastowiecznej
Florencji 229
Rafał Rutkowski Trzech ormiańskich pseudobiskupów
na Islandii (XI w.) 259

Instytut Historii PAN
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-658-8046-8

Liczba stron: 290

Format: 130x190mm

Cena katalogowa: 46,00 zł